SŁUŻBA MUZYCZNA

Jesteśmy grupą ludzi, dla których pasją jest oddawanie wielkiej, wspaniałej chwały Cudownemu Wszechmogącemu Bogu.

Przez oddawanie chwały rozumiemy wspólną oraz indywidualną modlitwę, zarówno cichą, jak i głośną, modlitwę rozumem,
ale wyrażoną własnymi słowami bo wypływającą prosto z serca, a także modlitwę na językach, inspirowaną przez Ducha Świętego.

Uwielbienie to również granie i śpiewanie piosenek, które są naszą modlitwą i wyznaniem. One są wyrazem uwielbienia dla Jezusa.
Jest to nieodzowny element każdego nabożeństwa, my jesteśmy formacją, która to inicjuje, prowadzi i inspiruje, a wszyscy pozostali uczestnicy odważnie się dołączają.

Uwielbienie towarzyszy ludziom od dawnej przeszłości, jest naszą teraźniejszością i będzie w wieczności – ono jest namiastką nieba już dzisiaj na ziemi.
Z tego powodu zachęcamy innych, by wdzięczni stawali przed Bogiem, by otwierali swoje serca na działanie Ducha Świętego.
Bóg przebywa w chwałach swojego ludu, więc zgodnie ze słowami z Psalmu 22;4,
nasze serca, nasze wspólne spotkania stają się domem Żywego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Chcemy być zapalnikiem dla innych by rozpalać i podsycać pragnienie uwielbiania.
Marzymy, by każde dziecko Boże spotykając się z Jezusem, było gotowe oddać Mu chwalę z całej swojej duszy, sił i myśli, całym sobą w 100%.
Jesteśmy w tym zdeterminowani, nawet szaleni i nic nas nie powstrzyma! 🙂

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapraszamy do rozmowy z naszymi liderami.

Liderzy Służby Muzycznej

waldek kozak

Waldek

uw iza

Iza

mirek kopyś

Mirek