NAUCZANIE DZIECI

SŁUŻBA KATECHETYCZNA KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO

Mottem naszych działań jest werset z Przypowieści Salomona:
„Wychowuj chłopca (dziecko) odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.”
(Prz 22,6.)

Jednym z zadań służby katechetycznej w Betanii jest objęcie opieką duchową 
oraz zapewnienie wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzicom.
Poprzez dostosowane do wieku uczestników zajęcia, staramy się zapewnić dzieciom systematyczne nauczanie biblijne, wsparcie w drodze ku poznaniu i umiłowaniu Boga. 
Oprócz zajęć prowadzonych w kilku grupach wiekowych, pracujemy również indywidualnie z dziećmi oraz ich rodzicami,
by wesprzeć tych drugich, w wychowaniu i wdrażaniu chrześcijańskich podstaw w życiu ich pociech.

Nasz wspólny cel to prowadzenie dzieci i młodzieży w wierze, tak aby żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym, chcieli swoim życiem wskazywać na Jezusa Chrystusa.

Służba katechetyczna, w której działamy, jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z faktu,
że kościół, zaraz po rodzinie, jest drugim bardzo ważnym środowiskiem wpływającym na wychowanie chrześcijańskie dziecka.
Lokalny kościół jako wspólnota ludzi wierzących przejmuje w dużej mierze odpowiedzialność za rozwój duchowy dziecka,
ma za zadanie, w oparciu o Pismo Święte, wskazywać odpowiednie postawy prowadzące do naśladowania Chrystusa, przez ukazanie drogi i motywów działania.
To tutaj dziecko wdrażane jest w praktykę życia kościoła,
uczy się bycia we wspólnocie – ciele Jezusa Chrystusa, uczęszcza na systematyczne nauczanie biblijne.

Zajęcia katechetyczne odbywają się w pięciu grupach wiekowych.
Pierwsza grupę stanowią nasi najmłodsi, czyli dzieci przedszkolne.
Druga grupa, to dzieci szkolne z klas 0-3 szkoły podstawowej.
Kolejna, trzecia grupa to dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej .
Spotkania tych grup mają miejsce podczas nabożeństwa niedzielnego w Betanii.

Czwartą grupę stanowią uczniowie klas „7” i gimnazjaliści, którzy spotykają się w piątki o godzinie 17.30 w Betanii.

Ostatnią, najwyższą grupą wiekową w ramach której działamy, jest grupa licealna.
Ta grupa stała się integralną częścią spotkań Pod Prąd i w ich ramach jest prowadzona.

 

Nauczyciele

nd elwira

Elwira

pusty avatar

Basia

piotrek gruszecki

Piotr

pusty avatar

Aneta

gosia gruszecka

Gosia

pusty avatar

Ania

pp edyta

Edyta