MISJA ZDROJE

MISJA ZDROJE to grupa ludzi z pasją, działająca aktywnie od 2004 roku pod patronatem Zboru „Betania” w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Szczecina.
Swoją działalność opiera w pełni na pracy wolontariuszy,
którzy dobrowolnie poświęcają swój czas i umiejętności, aby nieść uśmiech dzieciom,
którym w życiu przyszło przeżyć wiele trudnych chwil.

Nasi podopieczni, często od najmłodszych lat borykają się z problemem odrzucenia, różnych uzależnień bądź agresji.
Grupa pasjonatów z MISJI ZDROJE w okresie szkolnym odwiedza dzieci w placówkach co dwa tygodnie (głównie w weekendy),
gdzie poprzez zajęcia tematyczne i sportowe oraz wspólne wyjścia do kina bądź innych miejsc integracyjnych stara się budować atmosferę zrozumienia, radości oraz akceptacji i miłości.
Zwieńczeniem naszej całorocznej pracy są wspólne wyjazdy z dziećmi na organizowaną przez nas w okresie wakacyjnym kolonię.
Staramy się też pokazać naszym przyjaciołom z Domu Dziecka, iż miłość pochodzi od tego, który jest dawcą wszelkiej miłości i akceptacji – od Boga.

Misja Zdroje to zespół wielu młodych osób, których w działaniach prowadzi Grażyna Kozak oraz Kuba Motylewski jako lider pomocniczy.

Liderzy Misji Zdroje

mz grazka 2

Grażyna

2017 11 20 09.50.47 1 1

Kuba