GRUPY DOMOWE

Pan Bóg stworzył nas z wpisaną głęboko potrzebą bliskości i znaczenia.
Włożył w serca pragnienie dzielenia się życiem z innymi i tęsknotę za głębokimi relacjami.
Najlepiej czujemy się w rodzinie, w której panuje atmosfera szacunku i miłości.
Gdzie to co przeżywamy, myślimy i doświadczamy jest ważne,
a nasze potrzeby zauważane.

Grupa domowa jest taką właśnie rodziną ludzi wierzących.

Każde spotkanie to czas społeczności z Bogiem i ze sobą nawzajem, czas modlitwy,
budowania relacji i dzielenia się świadectwami Bożego działania w codziennym życiu.
Wspólnego rozważania prawd biblijnych i nauki ich praktycznego wymiaru, poznawania dróg Bożego Królestwa.
Służymy sobie wsparciem, opieką, radą i pomocą,
a wszystko przy piciu kawy/herbaty i chrupaniu pysznych przysmaków przyniesionych na spotkanie.
Grupa domowa jest miejscem, do którego możemy zaprosić znajomych i
przyjaciół, nie koniecznie związanych z naszym kościołem.

Mała grupa jest wspaniałym sposobem umożliwiającym poznawanie Boga, odkrywaniem własnej
tożsamości i obdarowania oraz piękna Bożej Rodziny.

 

Jeśli chcesz stać się częścią jednej z takich grup, wystarczy, że zadeklarujesz swoją obecność u prowadzącego – więcej info na nabożeństwach!

Liderzy GRUP DOMOWYCH

edyta paczkowska

Edyta

waldek

Waldek

monika gruszecka

Monika

marek wietlicki

Marek

wietlic

Gosia