AKCJA HUMANITARNA „ŻYCIE”

Akcja Humanitarna „Życie” z oddziałem w Szczecinie zajmuje się szeroko rozumianym przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym i uzależnieniom.

W ramach działań Akcji prowadzimy klub dla dzieci i młodzieży na szczecińskim Niebuszewie, gdzie systematycznie spotykamy się z podopiecznymi, prowadząc zajęcia tematyczne i korepetycje; organizujemy wspólne wypady i zajęcia manualne dla najmłodszych mieszkańców regionu, a także angażujemy dzieci do wolontariatu. 
Regularnie przeprowadzamy prelekcje profilaktyki uzależnień w szczecińskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach wychowawczych,
takich jak Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii czy Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Domy Dziecka.

Ludzie angażujący się w działania naszej grupy to wolontariusze wywodzący się z różnych wspólnot ewangelicznie wierzących, są pełni pasji i miłości dla Pana Jezusa i drugiego człowieka.
Łączy nas jeden cel i jedno serce.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej i facebooku:

Liderzy Akcji

ahz radek

Radek

ahz ludmila

Ludmiła